dr Jakub Kwaśny

przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie

dr Jakub Kwaśny

przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie

Tarnowianin, samorządowiec i nauczyciel akademicki, doktor nauk ekonomicznych, Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK w latach 2021-2023.
Członek Międzynarodowej Rady EM Normandie Business School w Paryżu.

Wykształcenie: 

absolwent III LO w Tarnowie, doktor nauk ekonomicznych (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), studia magisterskie na kierunku stosunki międzynarodowe na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,

Doświadczenie: 

radny Rady Miejskiej w Tarnowie, wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Miasta i Spraw Komunalnych (2006–2010), radny Rady Miejskiej w Tarnowie (2010–2014), radny Rady Miejskiej w Tarnowie (2014-2018), przewodniczący Komisji Rewizyjnej (2014 – 2015), przewodniczący Tarnowskiego Komitetu Rewitalizacji (od 2018 roku), Członek Rady Społecznej Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie (2011-2015), członek Rady Społecznej ZPS w Tarnowie, członek Komisji Mieszkaniowej TTBS w Tarnowie (od 2008). Od 2018 roku – przewodniczący tarnowskiej Rady Miejskiej.

Zawodowo zatrudniony od 2009 roku w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych w Krakowie na stanowisku adiunkta. Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK w latach 2021-2023.

Prowadzi(ł) wykłady i zajęcia również w Krakowskiej Akademii im. A. Frycza-Modrzewskiego, Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej, a także dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Członek Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Przewodniczący Rady Programowej Radia Kraków SA w latach 2012-2017. Członek Międzynarodowej Rady EM Normandie Business School w Paryżu.

Działalność publiczna:

samorządowiec od 2006 roku, aktywny członek organizacji społecznych i pozarządowych, W przeszłości przewodniczący tarnowskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Od 2018 roku bezpartyjny, członek założyciel Stowarzyszenia Inicjatywa Polska Barbary Nowackiej. Członek Stowarzyszenia Nasze Miasto Tarnów, Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Bez Barier” oraz stowarzyszenia Tarnowskie Inicjatywy Samorządowo-Obywatelskie. Odznaczony Tytułem „Przyjaciel Tarnowskiej Młodzieży”, a także zwycięzca plebiscytu na najlepszego wykładowcę – Mentorzy UEK, w kategorii Motywator.

Klub Radnych Nasze Miasto Tarnów

Wybrany z okręgu nr II

Pracuje w Komisjach Rady Miejskiej w Tarnowie:
– Komisji Ekonomicznej Rady Miejskiej w Tarnowie
– Doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Tarnowie – Przewodniczący Komisji
– Doraźnej Komisji ds. Nazewnictwa Ulic i Placów Publicznych Rady Miejskiej w Tarnowie

Przyjmuje w każdy czwartek w godz. 10.00 – 12.00
(po uprzednim uzgodnieniu w Kancelarii Rady Miejskiej terminu przyjęcia)